Hexanet

kutatás – fejlesztés -innováció

Rólunk

A Hexanet célja a K+F együttműködések szervezése, elősegítése, illetve a tudástranszfer biztosítása.

Kutatási és Fejlesztési tevékenységünk

Tudományos, szakmai és műszaki információk röviden

Pályázati támogatás

A Pro Faber Kutatási és Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal útján meghirdetett Gyorsítósáv című felhívására benyújtott, 2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV-2022-00045 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelme 2022. október 19. napon hozott döntés értelmében 62 218 429 Ft összegű, visszatérítési kötelezettség nélküli támogatást nyert el. A projektet 36 hónap alatt valósítja meg a cég.

A projekt funkcionális élelmiszer alapanyagként pozícionálható, gyümölcsökre, élelmiszeripari melléktermékekre és méhek által összegyűjtött propoliszra épülő, új termékek kidolgozására irányul. Az egészséget és fenntarthatóságot leginkább preferáló fogyasztói szektor (LOHAS) jövedelmezőségének javítását magas hozzáadott értékű, kedvező élettani hatású komponensekben bővelkedő, speciális prebiotikumokat és polifenolokat, szerifikált gyöngy formában tartalmazó élelmiszer alapanyag kifejlesztésével érhető el. A hozzáadott érték növelése bioaktív komponensek egyedi kombinációival, illetve újszerű technológiák alkalmazásával biztosítható. A cég tervezett kísérletekben speciális extrakciós műveletek és szferifikáció által, egészségvédő hatású készítményeket hoz létre prebiotikumok, polifenol komponensek alkalmazásával. A funkcionális élelmiszer kategóriába sorolható termékek előállításához szükséges, innovatív, egészségvédő hatású alapanyag kifejlesztése során az alábbi újítások kerülnek kidolgozásra:

– Gyümölcsök, élelmiszeripari melléktermékek és méhek által összegyűjtött propolisz alapanyagok, polifenol és poliszacharid alkotóinak feltárása műszeres analitikai eljárással, különös tekintettel a feldolgozottsági szint, technológiai hatás, vagy földrajzi eredetből származó különbségekre.

– Az alapanyagok hatóanyag összetételének vizsgálatát követően elemzésre kerül a bioaktív komponensek kivonásának módja, kihozatal növelésének módozatai: különböző víz-etanol oldószer arányok, hőmérsékleti tényezők beállítása mellett ultrahangos feltárással kombinált extrakciós eljárás kerül kidolgozásra

– Bioaktív anyagok, kivonatok potenciális prebiotikus hatását befolyásoló tényezők értékelése bélmikrobák tiszta és vegyes tenyészetének alkalmazásával, különös tekintettel a természetes probiotikus közösség reprezentatív tagjai rövidláncú zsírsavtermelési aktivitására.

– Innovatív, az egészségvédő hatás megóvására tervezett, szferifikációs eljárás kerül kidolgozásra.

– Specifikus, az extrakciót és a hatóanyagok alginát-gyöngyökbe zárását egyaránt megvalósító berendezés kerül létrehozásra.

Rólunk

Társaságunk fő profilja a kutatás és a fejlesztés, új technológiák és termékek kidolgozása, az alapötlettől egészen a gyártásban alkalmazható eljárás, illetve a piacképes produktum kialakításáig. Egyaránt végzünk olyan kritikus vizsgálatokat, amelyek új ismeretek megszerzését célozzák és olyan tevékenységet is, amely során meglévő tudományos-technológiai ismereteket összesítjük és alakítjuk, új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása érdekében.

A tulajdonos, Molnár Szabolcs okleveles környezetmérnök, több mint tíz éve végez tudományos, kutatási tevékenységet, műszeres analitikai vizsgálatokat: gázkromatográfia, tömegspektrometria, spektrofotometria. Feladok fókusza: élelmiszertermékek és technológiai eljárások kifejlesztése, hatóanyagok elemzése, antioxidáns hatás meghatározása, polifenolok metabolizmusa, átalakulási folyamatai, stabilitása az élelmiszergyártás és tárolás során, zsírsavak degradációja, prebiotikus szénhidrátok, vitaminok, mikroelemek és ásványi anyagok analitikai elemzése. Emellett az élelmiszergyártókkal együttműködve végez, az alapanyagok és késztermékek kapcsán elemző munkát, illetve részt vesz a receptúrát és technológiai eljárásokat érintő fejlesztésekben, élelmiszerbiztonsági kockázatelemzésben, nyomonkövetési rendszer fejlesztésében. Az utóbbi években több hazai, illetve az Európai Unió által társfinanszírozott K+F projektnek volt a szakmai vezetője (AGR_Piac_13; GOP 1.1.1.; GINOP 2.1.1.; NKFIH – Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása)

Szakmai szervezeti tagság: (BFA) Specialty Food Association, Bionutrient Food Association, International Honey Comission.

Molnár Szabolcs

ügyvezető igazgató, kutató

Dr. Naár Zoltán PhD., a biológiai tudomány kandidátusa, biotechnológia szakos agrármérnök. Több mint húsz éve foglalkozik élelmiszer-mikrobiológiai és -biztonsági kutatás-fejlesztési témákkal, melyben kiemelt szerepet kapott az emberi emésztési folyamat modellezése és prebiotikumok potenciális emésztés-élettani, ill. mikrobiális ökofiziológiai hatásának vizsgálata. Munkája során kilenc közepes, ill. nagy méretű K+F projektben irányította a különböző élelmiszer összetevők prebiotikus hatásának felmérését, élelmiszertermékben való alkalmazási technológia kidolgozását. Összesen több, mint harminc élelmiszer prototípusának kifejlesztésében irányította vezető kutatóként, különböző termelő tevékenységet végző piaci cégek számára.

Dr. Naár Zoltán PhD.

kutató-fejlesztő munkatárs

Kutatási és Fejlesztési tevékenységünk

 

Arthrospira platensis fonalas cianobaktérium, illetve Chlorella vulgaris zöld mikroalga fajok tenyésztési körülményeinek optimalizálása fotobioreaktorban.

Kutatásaink során vizsgáltuk a tápoldat ásványi anyag és mikroelem összetételének, pH értékének, hőmérsékletének, illetve a mesterségesen fényforrás alkalmazásának hatását a biomassza kihozatalra, illetve nyomelem és lipid összetételre vonatkozóan.

Algatenyésztés szabályozott fotobioreaktorban, szakaszos működtetés mellett
A különböző algakivonatok egyes alkotóit centrifugálással választjuk el a mintaelőkészítés részeként

Az eltérő táplálkozási körülmények és méhegészségügyi kezelések hatásának vizsgálta a Nyugati mézelő méh (Apis mellifera) bélmikroflóra összetételének változására

Több méhészeti szezonon átívelő kísérletsorozatunk során vizsgáljuk, hogy a különböző összetételű táplálék (eltérő téli méztartalék, frissen virágzó kultúráról származó nektár, virágporban szegény, illetve poliszacharid komponensekkel gazdagított alimentáció), illetve a méhészetben általánosan használt (pl.: ma már klasszikusnak számító amitráz alapú, vagy újszerű, oxálsavra alapozott) méhegészségügyi kezelés miként hat a szimbiotikus mikroflórára. (Lactobacillus sp., Bifidobacterium sp., Snodgrassella alvi, Gilliamella apicola)

Méhalimentációs kísérleteink során a fészek paramétereinek ellenőrzését hetente többször elvégezzük
A méhek általános egészségi állapotának javítását célzó kutatási munkánkhoz elengedhetetlen a mikrobiológiai vizsgálatok rendszeres elvégzése
Mivel foglalkozik a hexanet

HEXANET

A Hexanet célja a K+F együttműködések szervezése, elősegítése, illetve a tudástranszfer biztosítása.

Honlapunkon, a Tudástranszfer menüpontban, lehetőséget biztosítunk a partnereink részére, hogy a kutatási és fejlesztési tevékenységük révén megszerzett ismereteiket, műszaki, vagy tudományos eredményeiket széles körben terjeszthessék, így azokat az ágazat különböző szereplői számára, illetve az érdeklődő magánemberek számára is elérhetővé tegyék

Pro Faber Kft.

3400 Mezőkövesd, Jegenye sor 105.

www.hexanet.hu

profaberhungary@gmail.com